Leegstaande gebouwen en afbraakhuizen

 

Een boerderij of hoeve of hofstede is de woning annex bedrijfsruimte van een agrarisch bedrijf. Vaak wordt met een boerderij ook het complete bedrijf van een boer bedoeld, inclusief woonhuis, erf, weiland, bouwland, stallen en schuren.

Zo'n 1000 jaar geleden werd met het begrip 'hoeve' het oppervlak aan land (stuk land) aangeduid waarvan een 'normale' familie kon bestaan (in z'n levensonderhoud kon voorzien). Hoeve zou zodoende een wortel hebben in 'behoefte'. Op arme gronden was een hoeve dus groter dan op rijke gronden; heel anders dan zich dat na de Middeleeuwen ontwikkelde: hoe rijker de grond hoe rijker de boer en hoe groter zijn land. Dat tegenover de arme keuterboertjes op het zand. Ontwikkelingen in vormen van gemeenschapsbewustzijn, individualisatie, liberalisatie en competitie zijn thema's die daarbij op de achtergrond meespelen. Nu is hoeve nog slechts het gebouw (huis en stallen) of soms alleen nog het woonhuis.

(van Wikipedia)

Foto's van een oude boerderij net buiten Zeddam. Het middengedeelte is al zo lang ingestort. De voorgevel houdt het nog altijd. De weiden en een deel van de schuur wordt gebruikt voor vee en veeopslag. Ik kon geen gegevens vinden over dit eens zo mooi boerderij maar vond wel dit interessante site over Zeddam  http://www.zeddam.info/