Meer dan 100 foto's van leegstaande (afbraak) huizen

 

 

 

 

Het begon met een verhouding
Onstuimig, veelbelovend
Er was al gauw een trouwring
En een comfortabel huis
Toen volgde de verbouwing
We leden aan het onvermogen
Waar ook geen kind aan helpt
Muren werden weggebroken
Het huis was in gevaar
Voor ons geen veilig onderkomen

Muren bezweken links en rechts
De structuur werd aangetast
Aan ons verloren evenwicht
Werd de omgeving aangepast
Verdiepingen genadeloos ontwricht
Het huis leek op een bouwval
Stond met moeite overeind
Dank zij een tijdelijke steunbalk
Want het huis had veel te lijden
En het was totaal verzwakt

De melkboer en de bakker
Hebben nooit iets in de gaten
Maar de muren hebben oren
En in de sponningen en kieren
Ligt het stof van vele jaren
Dit huis heeft te veel gezien
Te veel jeugd ging hier verloren
Kinderen die het eens verlieten
En het altijd gaan verlaten

Vernieuwing die verwarring sticht
En mensen wakker schudt
Waardoor een buurt wordt opgeschrikt
En iedere mokerslag is een slag in het gezicht
Op het gevaar af te worden bedolven
Onder het eeuwenoude puin
Waarmee we alles hadden verloren
Hebben we ons huis verbouwd
En aan leefruimte gewonnen

Boudewijn de groot - de verbouwing

Enghuizen Hummelo

De oudste vermelding over dit landgoed is van 1326. 

In de 2e Wereldoorlog werd het kasteel bij een luchtaanval zwaar beschadigd. 

Na de bevrijding brak er door onvoorzichtigheid brand uit en in 1948 viel het huis onder de slopershamer. 

Resten van de fundamenten en enig opgaand muurwerk zijn het enige dat van het huis is overgebleven. De omgeving kent wel prachtige landparken en bos en de koetshuis en de jagershuis die bewoond zijn.

Een oude aanzichtkaart van de glorietijd van Enghuizen in Hummelo.

Het Huis Loowaard is een havezate en een voormalig kasteel gelegen ten zuiden van Loo, gemeente Duiven Gelderland.

De vroegste vermelding van het huis Loowaard is afkomstig uit het jaar 1467 toen Johan van de Loe als eigenaar bekend stond. Het huis heeft een strategische ligging. Vermoedelijk deed het dienst als controlepost voor de Rijn scheepvaart of de grens van Kleefs tot het Gelderse gebied. In 1565 hebben Herman van de Loe en zijn vrouw Digna van Isendoorn het ingrijpend laten verbouwen, waaraan verweerde stenen in de toren herinneren. Tot 1918 bleef het huis door vererving in de familie. Half juli 2005 werd het monumentale huis in de as gelegd door brandstichting vlak voordat de nieuwe eigenaar het huis wilde restaureren. De brandweer wist het middeleeuwse deel te redden maar het boerderijgedeelte raakte zwaar beschadigd. Inmiddels is de restauratie voltooid en de nieuwe eigenaar kon in de aanvang van juli 2008 het huis betrekken.

http://www.havezathe-loowaerd.nl/frontpage/index.php
Op zoek

ik ben op zoek
naar een plek
waar het stil is
waar ik heel alleen
mezelf kan zijn
heel even weg...

ik ben op zoek
naar een plek
waar het stil is
waar ik heel alleen
kan denken
aan het onbereikbare....
 

Gemaakt door Sofie

Het huis de Wientjesvoort werd rond 1850 gebouwd. In december 1968 brak er brand uit in het huis, die flinke schade veroorzaakte. Het huis had zo veel schade opgelopen, dat het huis er sinds die tijd vele jaren troosteloos heeft bijgestaan: het dak was helemaal verdwenen. Door geld gebrek heeft het lang leeggestaan. Ook zaten er krakers in.

Nadat het verkocht werd aan de architect Friso Woudstra zorgde deze man ervoor dat Wientjesvoort werd opgeknapt in oorspronkelijke staat, een klus van wel tien jaar.

Gaanderen :
Van ergens in 1950-1955 stamt deze verzoringstehuis waar veel eenpersoons appartementen waren en een paar tweepersoons. De aanleunwoningen werden als eerste in 2014 gesloopt. Het hoofdgebouw gaat vermoedelijk ook onder de slopershamer. Inmiddels zijn alle aanleunwoningen gesloopt. Alleen kale plekken in het gras zijn duidelijk te zien.

Een boerderij of hoeve of hofstede is de woning annex bedrijfsruimte van een agrarisch bedrijf. Vaak wordt met een boerderij ook het complete bedrijf van een boer bedoeld, inclusief woonhuis, erf, weiland, bouwland, stallen en schuren.

Zo'n 1000 jaar geleden werd met het begrip 'hoeve' het oppervlak aan land (stuk land) aangeduid waarvan een 'normale' familie kon bestaan (in z'n levensonderhoud kon voorzien). Hoeve zou zodoende een wortel hebben in 'behoefte'. Op arme gronden was een hoeve dus groter dan op rijke gronden; heel anders dan zich dat na de Middeleeuwen ontwikkelde: hoe rijker de grond hoe rijker de boer en hoe groter zijn land. Dat tegenover de arme keuterboertjes op het zand. Ontwikkelingen in vormen van gemeenschapsbewustzijn, individualisatie, liberalisatie en competitie zijn thema's die daarbij op de achtergrond meespelen. Nu is hoeve nog slechts het gebouw (huis en stallen) of soms alleen nog het woonhuis.

(van Wikipedia)

Ik hoor de ruzies en de feesten
Het kraken van de derde tree
Ik zie de vlek die nooit meer wegging
Mijn broertjes eerste kopje thee
Ik hoor de bel als die niet stuk was
De leiding van het licht werd oud
De oude groen geverfde deuren
Ik hou er van, het is zo vertrouwd

Dag huis, dag lieve oude woning
Ik vond je al met al zo fijn
Een warm gevoel, een dierbaar plekje
Een leven lang aan het Floraplein

Hier las ik al je lieve brieven
Hier heb ik jou voor het eerst bemind
Hier schikte ik jouw vaas met bloemen
Ik was er blij mee als een kind
Ik hoor de stemmen van de buren
Hun stap, het kraken van hun bed
Hun hondje, later overreden
De grammofoon en het toilet

Ik breng een plantje naar beneden
En de verhuizer zegt; Bedankt
Ik kijk omhoog achter die gevel
Waar ik heb gelachen en gejankt
Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing
Maar het oude huis wordt gauw gesloopt
Er stopt een auto met twee mannen
Waarvan er een de grond straks koopt

Dag huis, dag lieve oude woning
Hier komt een flat zegt men, met lift
Maar jij staat ondanks al je scheuren
Voor altijd in mijn hart gegrift

Willeke Alberti

Boerderij- Zeddam

Foto's van een oude boerderij net buiten Zeddam. Het middengedeelte is al zo lang ingestort. De voorgevel houdt het nog altijd. De weiden en een deel van de schuur wordt gebruikt voor vee en veeopslag. Ik kon geen gegevens vinden over dit eens zo mooi boerderij maar vond wel dit interessante site over Zeddam 
http://www.zeddam.info/